TripInvite.com


  • I run the online travel company TravelMob.com. TravelMob

    TravelMob is travel site meets Evite. It lets you create a trip homepage, invite people, manage RSVPs, upload important files, create a photo gallery, see top tours for your destination, and plan via message board. There's a Facebook-style newsfeed that shows what everyone on your trip's doing.

    Add me on FaceBook

About Me

Subscribe with a Feed Reader


AdSense


« Funny Video, this just might go viral | Main

November 10, 2008

Comments

avi player

Hi. Is everything alright?
I heard it's going to be an earthquake...

Adamlambertson

Administracja trzeba do nauk ekonomicznych. Od poczatku XX wieku, odkad kierowanie próbowano podtrzymac na naukowych podstawach, az do lat 60. XX wieku kierowanie pojmowane bylo jako przedsiewziecie kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie natomiast Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil zwierzchni "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Acz swiatopoglad zarzadzania zmienil sie od tego czasu radykalnie, totez nalezaloby ponowic sie az do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: kierowanie owo zrecznosc badz praktyka rozumnego stosowania srodków dla osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Kierowanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów za posrednictwem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na krzyz organizowanie pracy innych, i nie za posrednictwem praktykowanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie owo funkcjonowanie kierownicza polegajaca na ustalaniu celów natomiast powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji wzglednie dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo ruch polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to zestaw dzialan (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych sposród zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych zamiast slowa kierowanie uzywa sie czasem terminu administracja biznesu (ang. Business Administration). Funkcja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma dac mozliwosc, zeby zostalo zrobione to, co ma stanowic zrobione". Zarzadzanie biznesu jest dyscyplina akademicka, tudziez sekwencja uniwersytetów zas szkól biznesu nadaje kategoria magistra sposród tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Przedmiot zarzadzania
2 Sprawa zarzadzania w organizacjach
3 Kierowanie operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie wiecznie jest tym, jaki wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji przypuszczalnie stanowic zrzeszenie wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, mimo to ani plec piekna sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja lecz zadania (co jest do zrobienia) tudziez okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie powinno sie dochrapac sie. Przyklad ten pokazuje, ze zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, tudziez w takim razie jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc to domostwo, grupa ludzi, jednostka. Na ogól wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, tedy - pomijajac wyjatki - powiemy, iz rzecz zarzadzania majacy identycznosc jest na suma podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, jak np. administracja osobistym budzetem dzieki pojedyncza osobe lub dyrygowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy czesciowo odkad dzialania innych podmiotów. Przeto zarzadzanie obejmuje plus zaleznosci (zwiazki) podmiotu sposród otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza a jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) tudziez okres. Ostatnio co chwila wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego oraz zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), intelekt tudziez zaleznosci sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Tym samym w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Studia prawo
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, zwlaszcza istotne niedawno kierowanie zwiazkami z klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki strategia, izby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki badz wykonywala swe zadania obok optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja w charakterze caloksztalt. Az do zadan zarzadzania ogólnego nalezy zarzadzanie strategiczne, budowanie struktur organizacyjnych tudziez kierowanie zasobami ludzkimi oraz aktywami. Prócz tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie szeroki podkreslenie na wladza i modelowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania albo autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej sposród definicji (H. James Harrington) funkcja w organizacji owo grupa ludzi wykonujacych to samo obowiazek. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane niegdys z zarzadzaniem produkcja, i dzien dzisiejszy nagminnie okreslane ogólniej jak zarzadzanie wytwarzaniem wyrobów zas uslug. Dzisiaj wzgledne wplyw zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, gdyz w co chwila wiekszym stopniu uzupelniane jest ono tudziez po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na zarzadzanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym gwoli wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami jest dozwolone odnosic sie jako administracja czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: forma, wartosc i roznoszenie. Przyrzeczenie wymaganej przez rynek jakosci produktu (wyrobu lub uslugi ewentualnie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia zas uzytkowania produktu a wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu natomiast szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, alias o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Oprócz czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja ostatnimi czasy takie czynniki, kiedy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) tudziez cechy jakosci wykraczajace nie zwazajac na stan konstrukcji a wykonania, np. ekologicznosc i bezpieczenstwo produktu tudziez procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na badania tradycyjny jest zadaniem kontroli jakosci. Kontrola jakosci jest funkcja organizacyjna. Dogladanie jakosci wykonuje swoje funkcja w ów strategia, iz sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania oraz kwalifikuje je jak nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu albo wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone dzieki kontrole jakosci zas kierowane az do poprawek, do naprawy albo az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na sposób wspólczesny (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania zas dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest asercja, ze jezeli utwór na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, to na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace postac produktu musza miescic sie w okreslonych a waskich granicach. Jesliby w samej rzeczy jest, mówi sie, iz przebieg jest stabilny. Jak niemniej jednak zostanie stwierdzone, ze blizej nie okreslony z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, wypada poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, tudziez odtad odwolac owe przyczyny. W ten badania realizowane jest sprzezenie zwrotne pomiedzy wyjsciem procesu, natomiast miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany metoda sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania przy uzyciu Stan - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia gros procesów to procesy nieciagle. W takich procesach tak jak obróbka, podczas gdy oraz stan produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu az do takich przypadków oraz w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na procedura uporzadkowany ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dwie najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym zas czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym zamiast o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest posegregowanie strat. W odniesieniu az do niektórych procesów a funkcji, takich jak przebieg produkcji, azali utrzymanie ruchu, punktem wyjscia do klasyfikacji strat jest posegregowanie standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnastka glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Z reguly nie ogranicza sie ono do eliminowania elementów zbednych, jednak wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, tak jak produkcyjnych jak zas biznesowych, jest technika przemyslowa - metodologia wspierajaca zarzadzanie operacyjne, traktowana raz za razem jak samodzielna obreb zarzadzania.
Najprostszy wypadek konkurowania w oparciu o koszty owo konkurencja cenowa. Na niektórych rynkach, zwlaszcza rynkach profesjonalnych, wysoka wyplata produktu jest akceptowana ponizej warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu zas niskich kosztów wylaczenia produktu z eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo to artykul o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako czynnik konkurencyjnosci jest akuratnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie odkad stosunki (gl. odkad obszaru produktowo-rynkowego natomiast sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze lub mniejsze istotnosc. Do najwazniejszych sposród nich wypada solidnosc dostaw, inaczej wypelnianie przez dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Obecnie rosnie istotnosc szybkosci dostaw, czyli czasu, który uplywa od chwili momentu otrzymania zamówienia za posrednictwem dostawce do momentu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest przyrzeczenie wymaganej ilosci towaru, alisci w ramach tego rosnie prestiz róznorodnosci produktów. Targowisko wymaga gdyz co chwila w wyzszym stopniu róznorodnych produktów dostarczanych coraz czesciej a w coraz mniejszych partiach. Dokonanie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy okres a pomniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano powyzej, forma, wartosc i roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Poreka pozostalych waznych chwilowo czynników konkurencyjnosci odbywa sie na skros administracja srodowiskiem a administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu z reguly prowadzi symultanicznie az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala uzyskac symultanicznie redukcje kosztów i poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, który stosowany jest teraz bardzo rzadko, dlatego ze radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na suma wiecej efektów negatywnych, anizeli pozytywnych. Az do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning tudziez Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, myslistwo, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, w takim razie jej celem jest nie na odwrót akwizycja oraz eksploatacja tych zasobów, jednakze dodatkowo ich protekcja. Wystepuja po tej stronie wrecz przeciwnie niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, jak rozpad pracy, planowanie robót gospodarskich i koordynowanie ich tudziez proste czynnosci administracyjne, podczas gdy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) jednakowo jak w gospodarce przyswajajacej oraz w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system ekonomiczny lesna) dzielo na suma nie ma ustalonej ceny, w zwiazku z tym nie musi przebiegac tu w ogóle zarzadzanie finansowe. Nie wystepuje tu administracja strategiczne, natomiast administracja operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych zas w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak drobny handel, uslugi tudziez wyrób (rzemioslo) wystepuja elementy strategii i zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu zas energii), kierowanie jakoscia natomiast zrzeszenie pracy. Kategoria wynikowa jest po tej stronie profit wzglednie placa, wystepuje z tej przyczyny kierowanie zakupami, tymczasem nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest zarezerwowanie dochodu oraz dysponowanych zasobów pracy a czasu miedzy konsumpcje biezaca (w tym wolne, rekreacja oraz rozrywka), oszczednosci natomiast inwestycje w czas przyszly (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest kierowanie osobiste, którego podmiotem jest jednostka, oraz przedmiotem na pelnia jej budzet czasu. Administracja nieraz w ciagu artykul wyjscia bierze uswiadomienie sobie z wykorzystaniem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest dla niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie nieraz, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Zrecznosc zarzadzania nieraz bywa równiez istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad zarzadzanie katastrofami, zarzadzanie konfliktami, administracja kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest kierowanie terytorialna zas panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie administracja zamiast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), gdyz miasta powstaly zanim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

Neomsnernox

Ucho od śledzia
Ms Dynamite

Grzeszczak
Ramona Rey

The comments to this entry are closed.